Windykacja Należności - Ty masz dłużnika, my mamy radę! | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Windykacja Należności – Ty masz dłużnika, my mamy radę!

Jeśli potrzebujesz pomocy z odzyskaniem należności z tytułu niezapłaconych faktur, to skorzystaj z usług Eksperta


Opisz swoją sytuację, a Prawnik na podstawie otrzymanych Informacji, odzyska dla Ciebie Twoją należność.

wycena

Wielu właścicieli firm ma problemem z uzyskaniem terminowych płatności. Skala problemu na przestrzeni ostatnich lat bardzo się rozrasta i tylko fachowe działania zapewnią skuteczne odzyskanie należności.

Proponujemy Państwu w tym zakresie elastyczną obsługę prawną w atrakcyjnych cenach.

Jak to działa:

 • Na formularzu zamieszczonym powyżej opisujesz swoją sytuację (w miarę jak najbardziej szczegółowo) oraz jakiej pomocy oczekujesz, wypełniasz pola teleadresowe a następnie klikasz przycisk „wysyłam zapytanie do bezpłatnej wyceny”.
 • Powinieneś również na formularzu określić, czy chcesz skorzystać z oferty cząstkowej, np. wezwanie do zapłaty, próba ugody, sąd, czy może chcesz  skorzystać z pełnej usługi odzyskania należności.
 • Twoje zapytanie jest analizowane, a następnie otrzymujesz propozycje Prawnika dotyczącą dalszego postępowania w danej sprawie. Otrzymujesz również wycenę usługi.
 • Jeśli decydujesz się na realizację usługi to następuje podpisanie umowy i ewentualnie wpłata należności, jeśli ceny nie akceptujesz, już nic nie musisz robić.
 • Za pomocą powyższego formularza możesz zlecić Prawnikowi wykonanie wszelkiego rodzaju usług, które Cię interesują.

Zlecasz – czekasz na wycenę – decydujesz o realizacji lub nie.

Wykaz działań, które możemy realizować:

Nasza oferta obejmuje kilkuetapowe działania, z których mogą Państwo wybrać wszystkie, bądź tylko niektóre fazy, w zależności od Państwa indywidualnej sprawy:

1. Wysłanie dłużnikowi ostatecznego, przedsądowego wezwania do zapłaty – na tym etapie sprawa analizowana jest przez naszych prawników pod kątem możliwego procesu, zbierane są argumenty prawne i faktyczne mające przyczynić się do wygrania sporu. Do dłużnika wysyłane jest pismo (wezwanie) zawierające skrótową prezentację tychże argumentów, a także termin uiszczenia zobowiązania oraz rygor skierowania sprawy na drogę sądową. Wezwanie wysyłane jest na papierze firmowym kancelarii prawnej, co ma wywrzeć na dłużnikach dodatkową presję.

W skład usługi wchodzi:

 • analiza prawna sprawy,
 • sporządzenie i wysyłka ostatecznego, przedsądowego wezwania do zapłaty,

Koszt:

 • 150-300 zł, w zależności od nakładu pracy prawnika,
 • Do cen doliczany jest podatek VAT.

2. Sądowe postępowanie pojednawcze – jeśli istnieje szansa pojednania się z dłużnikiem warto wystąpić do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Ugoda zawarta przed sądem ma, bowiem moc wyroku sądowego. Ponadto, to postępowanie ma również ten walor, że niezależnie od zawarcia ugody, bądź jej braku, złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia. Wniosek taki może być, zatem przydatny przy roszczeniach, które znajdują się na granicy przedawnienia. Oferujemy przygotowanie stosownego wniosku oraz udział prawnika w postępowaniu przed sądem.

W skład usługi wchodzi:

 • analiza prawna sprawy,
 • sporządzenie i wysyłka ostatecznego, przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • sporządzenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
 • udział w posiedzeniu sądu (usługa odrębnie płatna).

Koszt:

 • 400-750 zł, w zależności od nakładu pracy prawnika,
 • udział w posiedzeniu sądu: koszt dojazdu + czas pracy prawnika liczony stawką godzinową 150 zł/godz.
 • Do cen doliczany jest podatek VAT.

3. Sądowe postępowanie zabezpieczające – jako odrębne postępowanie wszczynane jest jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Jego celem jest uzyskanie zabezpieczenia na majątku dłużnika (rachunkach bankowych, nieruchomościach, innym mieniu, itp.). Co ważne, dłużnik otrzymuje wniosek wierzyciela dopiero z postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia, dzięki temu nie może wyzbyć się uprzednio majątku. Sąd udziela zabezpieczenia jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że postępowanie dłużnika lub jego stan majątkowy utrudnią realizację wyroku. Po uzyskaniu zabezpieczenia wierzyciel ma 14 dni na wniesienie pozwu. Z majątku zabezpieczonego na tym etapie wierzyciel będzie mógł po zakończeniu sprawy prowadzić egzekucję. Oferujemy przygotowanie stosownego wniosku oraz udział prawnika w postępowaniu przed sądem.

W skład usługi wchodzi:

 • analiza prawna sprawy,
 • przygotowanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia,
 • złożenie wniosków o wpis lub wykonanie zabezpieczenia (sąd wieczystoksięgowy, komornik sądowy),
 • sporządzenie dalszych pism procesowych (jeśli zajdzie taka konieczność),
 • sporządzenie zażalenia, bądź odpowiedzi na zażalenie (jeśli zajdzie taka konieczność, czynność odrębnie płatna).

Koszt:

 • 500-1.500 zł, w zależności od nakładu pracy prawnika.
 • Do cen doliczany jest podatek VAT.

4. Postępowanie sądowe – w tym zakresie oferujemy pełną analizę prawną i faktyczną sprawy, przygotowanie pozwu oraz zastępstwo procesowe – udział w posiedzeniach sądu oraz sporządzanie pism procesowych w toku sprawy.

W skład usługi wchodzi:

 • analiza prawna sprawy,
 • sporządzenie i wysyłka ostatecznego, przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie pozwu o zapłatę,
 • sporządzanie dalszych pism procesowych w toku sprawy,
 • reprezentacja na rozprawach sądowych (odrębnie rozliczana),
 • wnoszenie środków zaskarżenia (usługa odrębnie płatna),
 • wystąpienie o wydanie wyroku z klauzulą wykonalności.

KOSZT – liczony w zależności od wartości przedmiotu sporu:

 • do 5.000 zł – wynagrodzenie 750 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – wynagrodzenie 1.500 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – wynagrodzenie 3.000 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – wynagrodzenie 4.000 zł;
 • powyżej 200.000 zł – wynagrodzenie 8.000 zł.
 • udział w posiedzeniu lub rozprawie sądu: koszt dojazdu + czas pracy prawnika liczony stawką godzinową 150 zł/godz.,
 • wniesienie środka odwoławczego:

   

   

   

  • zażalenie 25-50% kwot ww.,
  • apelacja 50-75% kwot ww.
  • sposób rozliczania udziału w posiedzeniach i rozprawach – jw.
 • Do cen doliczany jest podatek VAT.

5. Postępowanie egzekucyjne – w przypadku uzyskania prawomocnego wyroku oraz gdy dłużnik dobrowolnie nie spełnił świadczenia możliwe jest wszczęcie egzekucji sądowej, którą prowadzą komornicy, bądź sąd. Oferujemy sporządzenie wniosków egzekucyjnych oraz dalszych pism w toku egzekucji.

W skład usługi wchodzi:

 • analiza prawna sprawy,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego,
 • sporządzanie dalszych pism egzekucyjnych (jeśli zajdzie taka potrzeba),
 • udział w czynnościach egzekucyjnych, takich jak oględziny, licytacja, itp. (usługa odrębnie płatna).

KOSZT:

 • 400-750 zł, w zależności od nakładu pracy prawnika,
 • udział w czynnościach egzekucyjnych: koszt dojazdu + czas pracy prawnika liczony stawką godzinową 150 zł/godz.
 • Do cen doliczany jest podatek VAT.

Sposób płatności kosztów:

 • 25% po przyjęciu usługi do realizacji,
 • 40% po sporządzeniu pisma wszczynającego sprawę (wniosku, pozwu),
 • 35% po zakończeniu sprawy w I instancji (wydanie postanowienia lub wyroku, zawarcie ugody),
 • Koszty dodatkowe płatne są na bieżąco (koszty przejazdów, itp.).

TY jednak na tym nie musisz się znać. Określasz to co chcesz osiągnąć, a konkretną drogę postępowania wybierze dla Ciebie Prawnik. Pozwól działać Ekspertowi.

Korzyści

 • Proponujemy obsługę prawną dostosowaną do Państwa potrzeb.
 • Stały dostęp do pomocy prawnej na każdym etapie windykacji.
 • Atrakcyjne ceny.
 • Państwo oszczędzacie czas, zajmujecie się prowadzeniem firmy a nasi prawnicy odzyskiwaniem należności.
 • Wszystkie pisma, które otrzymuje dłużnik są na firmowym papierze kancelarii ma to znaczenie psychologiczne – dłużnik ma świadomość prowadzenia sprawy przez fachowca.  

Warunki techniczne oferty

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferty, prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszenia i przesłania go do nas w formie mailowej.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty odzyskania należności.

Formularz zapytania:

1. Wpisz tytuł Pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Regulamin

Opisz swój problem
Wypełnij formularz zapytania,  podaj swoje dane kontaktowe, dołącz załączniki oraz wszystko wyślij
Ekspert wycenia
W ciągu kilku godzin, drogą mailową otrzymujesz od Eksperta propozycję rozwiązania problemu oraz wycenę usługi
Akceptacja
Jeśli akceptujesz wycenę, Prawnik rozpoczyna realizację usługi
Nie bój się, opisz swój problem Ekspertowi, to nic nie kosztuje!

Nasze usługi:

banner banner banner banner banner