Wezwanie do zapłaty | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty
Podpisane przez Prawnika na firmowym papierze Kancelarii Prawnej.

Jeśli potrzebujesz szybkiej pomocy z odzyskaniem należności z tytułu niezapłaconych faktur, to skorzystaj z narzędzia, które Ci proponujemy.


wycena

Zastosuj psychologiczne uderzenie w dłużnika

tego na pewno się nie spodziewa.

Dzięki usłudze „Wezwanie do Zapłaty” dajemy Ci na Dłużnika psychologiczną broń.

Wezwanie do zapłaty Twój Klient otrzymuje na firmowym papierze Kancelarii Prawnej z podpisem prawnika. Klient już wie, że sprawę prowadzi ekspert, który jest w stanie bardzo szybko, a przede wszystkim skutecznie odzyskać należność.

Jak to działa:

 • Na formularzu zamieszczonym powyżej opisujesz sytuację oraz kroki jakie podjąłeś, aby odzyskać należność (w miarę jak najbardziej szczegółowo), następnie podłączasz skany dokumentów (jeśli masz), które chcesz przesłać Prawnikowi (faktury, pisma, które wysyłałeś do dłużnika, itp.) oraz wypełniasz pola teleadresowe a następnie klikasz przycisk „wysyłam zapytanie do bezpłatnej wyceny”.
 • Twoje zapytanie jest bezpłatnie wyceniane a następnie mailem jesteś informowany o cenie usługi oraz otrzymujesz nr konta do zrobienia przelewu.
 • Jeśli decydujesz się na realizację usługi to dokonujesz wpłaty, jeśli ceny nie akceptujesz, już nic nie musisz robić.
 • Po wpływie przelewu, w przeciągu 24 godzin Twoje zlecenie jest realizowane.

Zlecasz – czekasz na wycenę – decydujesz o realizacji lub nie.

Przykładowe ceny:

Każda usługa jest wyceniania indywidualnie, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, kompleksowości usługi, itp. Po przesłaniu przez Państwa zagadnienia do rozwiązania, zostanie ono wycenione, a cena przesłana Państwu do akceptacji.

 • wysłanie wezwania do zapłaty -  150-300 zł (w zależności od skomplikowania sprawy i ilości przesłanych dokumentów)
 • umowa + do 6 faktur wystawionych na jej podstawie – 150 zł
 • do 3 umów lub powyżej 6 faktur – 300 zł
 • powyżej 3 umów lub powyżej 12 faktur – cena ustalana indywidualnie
 • roszczenie nie wynikające z umowy – cena ustalana indywidualnie

Co się mieści w usłudze:

Wysłanie wezwań do zapłaty obejmuje sporządzenie pisma zawierającego:

 • 1. analizę stanu prawnego, najczęściej umowy z klientem pod kątem wymagalności roszczenia, braku przedawnienia, możności dochodzenia odsetek i kar umownych,
 • 2. pomoc w oszacowaniu należności, jeśli nie wynika ona jednoznacznie z dokumentów (np. w przypadku odszkodowania)
 • 3. sporządzenie pisma do dłużnika zawierającego wskazanie:

  • kwoty głównej roszczenia
  • wynikających z analizy stanu prawnego kwot dodatkowych: odsetki ustawowe/umowne,    kary umowne, itp.
  • przedstawienie stanu faktycznego sprawy
  • przedstawienie argumentacji prawnej potwierdzającej zasadność roszczenia
  • klauzuli o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku braku zapłaty
  • wysłanie pisma na papierze firmowym kancelarii, podanie danych teleadresowych do kontaktu
  • prowadzenie rozmów/korespondencji z dłużnikiem w przypadku kontaktu ze strony dłużnika (telefonicznego lub pisemnego)

Aby nasi prawnicy poznali historię zadłużenia prosimy również o przesłanie wymaganych dokumentów.

Wykaz niezbędnych dokumentów (mogą być przekazane w formie skanów):

 • umowa zawarta z dłużnikiem
 • wystawione dłużnikowi rachunki/faktury
 • korespondencja z dłużnikiem

Formularz zapytania:

1. Wpisz tytuł Pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Regulamin

Opisz swój problem
Wypełnij formularz zapytania,  podaj swoje dane kontaktowe, dołącz załączniki oraz wszystko wyślij
Ekspert wycenia
W ciągu kilku godzin, drogą mailową otrzymujesz od Eksperta wycenę usługi
Akceptacja
Jeśli akceptujesz wycenę, to w przeciągu 24 godzin od opłacenia usługi Ekspert wysyła w twoim imieniu wezwanie do zapłaty
Śmiało zadaj pytanie Ekspertowi, to nic nie kosztuje!

Nasze usługi:

banner banner banner banner banner