• Jakie obowiązki ciążą na Twojej firmie w zakresie ochrony środowiska?
  • Kogo dotyczą przepisy o ochronie środowiska?
  • Co Ci zagraża za niestosowanie się do przepisów?
  • Jakie czynności musisz podjąć, aby obowiązki, które na Tobie ciążą nie zagrażały istnieniu Twojej firmy?

Znajdziesz tu odpowiedź na te i wiele innych pytań.

Naciski ze strony Unii Europejskiej oraz dynamiczne zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska wymuszają na polskich przedsiębiorcach stałe dostosowywanie działań wewnątrz swoich przedsiębiorstw.
Cenniki kar wprowadzane na poziomie ustaw oraz uprawnienia kontrolne delegowane w ręce organów nadzoru (WIOŚ) powodują konieczność stałego uzupełniania wiedzy.

Drobiazgowe przepisy z zakresu ochrony środowiska dotyczą już nie tylko dużych przedsiębiorstw posiadających instalacje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, lecz także średnich, małych a nawet mikro przedsiębiorców.
Prezentujemy stronę poświęconą tym zagadnieniom oraz dostarczamy rozwiązania mające na celu zabezpieczenie zakładu czy biura przedsiębiorcy przed przykrymi konsekwencjami nieprzestrzegania prawa ochrony środowiska w Polsce.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, kliknij w poradniki zamieszczone poniżej.

Wykonano je w formacie PDF gotowym do natychmiastowego ściągnięcia i wykorzystania.

banner_pod_artykul_windykacja_ochrona_srodowiska2
banner_pod_artykul_windykacja_ochrona_srodowiska