Ochrona Środowiska – Ekspert do pomocy! | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Ochrona Środowiska – Ekspert do pomocy!

Jeśli masz problem z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w swojej firmie zadaj pytanie ekspertowi lub zleć mu wykonanie usługi.


wycena

Jak to działa:

 • Na formularzu zamieszczonym powyżej opisujesz problem, który chcesz rozwiązać (w miarę jak najbardziej szczegółowo) oraz jakiej pomocy oczekujesz, wypełniasz pola teleadresowe a następnie klikasz przycisk „wysyłam zapytanie do bezpłatnej wyceny”.
 • Twoje zapytanie jest bezpłatnie wyceniane a następnie mailem jesteś informowany o cenie usługi oraz otrzymujesz nr konta do zrobienia przelewu.
 • Jeśli decydujesz się na realizację usługi to dokonujesz wpłaty, jeśli ceny nie akceptujesz, już nic nie musisz robić.
 • Po wpływie przelewu Twoje zlecenie jest realizowane.
 • Jeśli odpowiedź na pytanie, które zadałeś Cię niesatysfakcjonuje możesz zadawać pytania uzupełniające – jest to wliczone w cenę usługi.
 • Za pomocą poniższego formularza możesz zlecić Ekspertowi wykonanie wszelkiego rodzaju usług związanych  z ochroną środowiska, które Cię interesują.

Zlecasz – czekasz na wycenę – decydujesz o realizacji lub nie.

Zakres zagadnień:

Ogólne:

 • Porada eksperta / odpowiedź na pytanie (interpretacja stanu faktycznego w zakładzie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska)
 • Kompleksowy przegląd ekologiczny przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków ustawowych w zakresie ochrony środowiska
 • Stała obsługa zakładu w zakresie ochrony środowiska (outsourcing)

Gospodarka odpadami:

 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Założenie i prowadzenie ewidencji odpadów (KEO)
 • Przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Sporządzenie sprawozdania dotyczącego opłaty produktowej
 • Sporządzenie sprawozdania dotyczącego wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Przygotowanie wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Założenie i prowadzenie aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Opracowanie wykazu oraz zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczenie należnej wysokości opłaty

Emisje do powietrza

 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • Opracowanie raportu o emisjach do KOBIZE

Prowadzenie ewidencji

 • Ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Ewidencja odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • Ewidencja poboru wód podziemnych lub powierzchniowych
 • Ewidencja substancji chemicznych

Gospodarka wodno-ściekowa

 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód
 • Pozwolenie zintegrowane
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiska wg ISO 14001 / EMAS
 • Audit zgodności systemu zarządzania środowiska wg 14001 / EMAS
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ceny

Każda usługa jest wyceniania indywidualnie, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, kompleksowości usługi, itp. Po przesłaniu przez Państwa zagadnienia do rozwiązania, zostanie ono wycenione, a cena przesłana Państwu do akceptacji.

Przykładowe usługi w zakresie ochrony środowiska / podano ceny netto / ceny:

Ceny podane poniżej są cenami przykładowymi. Ich wysokość może ulec zmianie w zależności o poziomu skomplikowania pytania.

Ogólne:  
Porada eksperta / odpowiedź na pytanie (interpretacja stanu faktycznego w zakładzie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska) 50 zł
Kompleksowy przegląd ekologiczny przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków ustawowych w zakresie ochrony środowiska cena do ustalenia
Stała obsługa zakładu w zakresie ochrony środowiska (outsourcing) cena do ustalenia
Gospodarka odpadami:  
Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów od 1000 zł
Założenie i prowadzenie ewidencji odpadów (KEO) cena do ustalenia
Przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 150 zł
Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów od 1000 zł
Sporządzenie sprawozdania dotyczącego opłaty produktowej 150 zł
Sporządzenie sprawozdania dotyczącego wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu 150 zł
Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego 150 zł
Opłaty za korzystanie ze środowiska  
Przygotowanie wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska cena do ustalenia
Założenie i prowadzenie aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska cena do ustalenia
Opracowanie wykazu oraz zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczenie należnej wysokości opłaty cena do ustalenia
Emisje do powietrza  
Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza od 1500 zł
Opracowanie raportu o emisjach do KOBIZE od 1000 zł
Prowadzenie ewidencji  
Ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza od 400 zł / rok
Ewidencja odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od 400 zł / rok
Ewidencja poboru wód podziemnych lub powierzchniowych od 400 zł / rok
Ewidencja substancji chemicznych od 400 zł / rok
Gospodarka wodno-ściekowa  
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków od 1500 zł
Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód od 1500 zł
Pozwolenie zintegrowane  
Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego cena do ustalenia
Systemy zarządzania środowiskowego  
Wdrożenie systemu zarządzania środowiska wg ISO 14001 / EMAS cena do ustalenia
Audit zgodności systemu zarządzania środowiska wg 14001 / EMAS cena do ustalenia
Ocena oddziaływania na środowisko  
Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko cena do ustalenia

Formularz zapytania:

1. Wpisz tytuł Pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Regulamin

 

Opisz swój problem
Wypełnij formularz zapytania,  podaj swoje dane kontaktowe, dołącz załączniki oraz wszystko wyślij
Ekspert wycenia
W ciągu kilku godzin, drogą mailową otrzymujesz od Eksperta propozycję rozwiązania problemu oraz wycenę usługi
Akceptacja
Jeśli akceptujesz wycenę, to dokonujesz płatności, a Ekspert rozpoczyna jej realizację
Śmiało zadaj pytanie Ekspertowi, to nic nie kosztuje!

Nasze usługi:

banner banner banner banner banner