Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

 

Na podstawie poradnika ustalisz:

 • Właściwość organu, czyli urząd, do którego należy się zwrócić w razie powstania obowiązku związanego z załatwieniem danej sprawy administracyjnej z zakresu ochrony środowiska;
 • Czy potrzebujesz pozwolenia związane z wytwarzaniem odpadów dotyczącą eksploatacji instalacji?
 • Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami poprawnie sklasyfikować odpad?
 • Czy odpad jest niebezpieczny i co to oznacza?
 • Jak postępować z odpadami zgodnie z hierarchią obowiązujących działań?
 • Jakie są zasady ewidencji wytworzonych odpadów oraz na czym polega sprawozdawczość z tym związana?
 • Obowiązki w zakresie przekazywania odpadów – schemat postępowania;
 • Czy dotyczy Cię obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza oraz jak i kiedy uzyskać pozwolenia emisyjne?
 • Jakie są zasady postępowania w przypadku powstania obowiązku związanego z opakowaniami?
 • Kiedy i na czym polega sprawozdawczość opakowaniowa?
 • Jakie masz obowiązki dotyczące  odprowadzania ścieków przemysłowych, czyli kiedy i jak uzyskać pozwolenia wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej?

Kogo dotyczą przepisy – Jakie ciążą na Tobie obowiązki w zależności w jakiej branży działasz

banner_zadarmo_610px

W poradniku znajdziesz wiele przykładów z życia, dzięki którym będziesz mógł bardziej dopasować obowiązki związane z ochroną środowiska do swoich potrzeb.

 

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

1. Ustalenie ogólnej właściwości organu z zakresu spraw ochrony środowiska

2. Gospodarka odpadami

 • 2.1.  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (w związku z eksploatacją instalacji)
 • 2.2.  Klasyfikacja odpadów
 • 2.3.  Ustalenie czy odpad jest niebezpieczny
 • 2.4.  Postępowanie z odpadami (hierarchia działań)
 • 2.5.  Ewidencjonowanie wytworzonych odpadów
 • 2.6.  Przekazywanie odpadów

3. Pozwolenia emisyjne (na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza)

4. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

5. Postępowanie w przypadku powstania obowiązku związanego z opakowaniami

6. Sprawozdawczość opakowaniowa

7. Pozwolenia wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej

Załączniki:

 • Wzór umowy z pracownikiem dotycząca przekazania odpadów;
 • Zawiadomienie do Marszałka Województwa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
 • Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

Schematy postępowania zawarte w poradniku:

1. Właściwość organów z zakresu spraw ochrony środowiska;

2. Pozwolenia związane z gospodarką odpadami;

3. Klasyfikacja odpadów;

4. Ustalenie czy odpad jest niebezpieczny;

5. Postępowanie z odpadami;

6. Ewidencja i sprawozdawczość;

7. Przekazywanie odpadów;

8. Pozwolenia emisyjne;

9. Postępowanie w przypadku powstania obowiązku związanego z opakowaniami;

10. Pozwolenia wodnoprawne wydawane w związku z ściekami przemysłowymi.

 

banner_zadarmo_610px