Na popełnienie jakich przestępstw karnych członkowie zarządu musza szczególnie uważać? | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Na popełnienie jakich przestępstw karnych członkowie zarządu musza szczególnie uważać?

  1. wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnych
  2. poświadczenie nieprawdy w dokumencie
  3. wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków
  4. wyrządzenie szkody na skutek prowadzenia dokumentacji gospodarczej (np. dokumentacji rachunkowej, pracowniczej, księgi udziałów, itp.) w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, albo jej nie prowadzenie
  5. udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela spółki w przypadku grożącej jej niewypłacalności lub upadłości

Lista wpisów: