Materiał edukacyjny ze szkolenia: Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych. | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Materiał edukacyjny ze szkolenia: Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych.

Dzięki lekturze materiałów dowiecie się Państwo:

 • Jak zabezpieczyć swoje prawa?
 • Jak zrealizować wszystkie obowiązki?
 • Jak zminimalizować odpowiedzalność będąc członkiem zarządu lub prezesem w spółkach kapitałowych?

Poza tym będziecie wiedzieć:

 • Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?
 • Jak unikać kar i mandatów nakładanych przez urząd skarbowy?
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność karną, aby nie płacić kary grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności?

W skład materiałów wchodzą:

 • prezentacja w PowerPoint składająca się z 87 slajdów oraz
 • skrypt 58 stronicowy szczegółowo omawiający najważniejsze slajdy z prezentacji.

Na slajdach zebrane są najważniejsze informacje dotyczące praw, obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu. Jest to wyselekcjonowana wiedza w „pigułce”, którą każdy członek zarządu powinien poznać.

Skrypt jest rozwinięciem informacji zawartych na slajdach. Jeśli uznacie, że jakiś slajd szczególnie Państwa dotyczy lub chcecie zapoznać się z interpretacją informacji zawartych na konkretnym slajdzie wówczas sięgacie po skrypt, w którym znajdziecie szczegółowy opis tego tematu.

Najważniejsze jest to, że wszystkie zagadnienia poparte są licznymi przykładami z życia.

Zagadnienia poruszane w opracowaniu:

 • jakie dokumenty podpisuje zarząd?
 • kiedy należy powołać prokurenta, jak to się robi oraz jak opodatkować jego wynagrodzenie?
 • jakie działania naruszają prawo lub umowę spółki?
 • jaki powinien być zakres wzajemnych praw i obowiązków między organami spółki z przykładowymi zapisami w umowach spółki oraz regulaminach?
 • jakie są uprawnienia wspólników?
 • czym się różni prowadzenie spraw spółki od reprezentacji spółki?
 • jakie uchwały są sprzeczne z umową spółki, sprzeczne z dobrymi obyczajami, godzące w interesy spółki, mające na celu pokrzywdzenie wspólnika, sprzeczne z prawem?
 • jak powinien wyglądać akt powołania na stanowisko członka zarządu?
 • jakie umowy zawierać z członkami zarządu?
 • jaki jest terminarz czynności sprawozdawczych w spółce kapitałowej?
 • jakie księgi musi prowadzić spółka?
 • jakie formy zapisów powinny zawierać pisma i zamówienia handlowe spółki i jakie Ci grożą konsekwencje za uchybienia w powyższym zakresie?
 • jakie są czyny niedozwolone oraz jaka jest konsekwencja popełnienia takiego czynu?
 • jak członkowie zarządu odpowiadają za niezapłacone zobowiązania podatkowe oraz ZUS-owskie?
 • jaki jest katalog przestępstw przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych?

Podsumowanie:

Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź z lektury skryptu ze szkolenia „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.
Znając odpowiedzi na te pytania jesteś w stanie skutecznie omijać wszelkie, czyhające na Was zagrożenia spowodowane pełnieniem funkcji członka zarządu.

Dzięki temu, że będziecie znać swoje prawa i obowiązki, w sytuacjach trudnych, które się pojawią zawsze znajdziecie wyjście lub będziecie w stanie ocenić, czy sami jesteś w stanie uporać się z zaistniałą sytuacją, czy też musicie skorzystać z pomocy prawnika.

banner_kup_610px