Kompleksowa Obsługa Prawna - Pakiet Prawnik Dla Biznesu | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Kompleksowa Obsługa Prawna – Pakiet Prawnik Dla Biznesu

Obsługa prawna dla małego biznesu
Bieżący dostęp do usług prawnych


Aby skorzystać z porady typowego prawnika, z którym nie masz podpisanej umowy  musisz się umówić na spotkanie i zapłacić co najmniej za godzinę rozmowy lub musisz podpisać umowę na realizację zlecenia (zwykle na duże pieniądze).

My dajemy Ci usługę  dla mniejszych firm, które rzadziej lub sporadycznie potrzebują pomocy prawnej, ale gdy potrzebują to potrzebują jej pilnie.

Czasami wystarczy 15 minut na załatwienie sprawy lub otrzymanie odpowiedzi, dlatego gwarantujemy  15 minutowe okresy rozliczeniowe.

Właśnie dla takich osób przygotowaliśmy tego typu usługę.

Dobrze wiesz, że w biznesie jest tak, że nagle mogą pojawić się problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić.

Możesz wówczas spędzić godziny szukając rozwiązania w internecie, wskazówek, które często są zbyt ogólne, aby można je było wykorzystać.

Możesz również spróbować umówić się z prawnikiem, ale zajmie Ci to nawet kilka dni i będziesz musiał zapłacić co najmniej za godzinę jego pracy.

Możesz też skorzystać z naszej usługi i mieć bezpośredni dostęp do prawnika wtedy, kiedy naprawdę  go potrzebujesz. Prawnik będzie do Twojej dyspozycji pod telefonem lub pod mailem nawet dla prostych zapytań, a rozliczenie będziesz miał za każde 15 minut pracy a nie za godzinę.

Zamiast świadomie ryzykować i z wątpliwych oszczędności podejmować decyzje w oparciu o niepewne informacje lepiej mieć stały dostęp do prawnika (i to nawet za 1/3 kosztów księgowej), dzięki któremu będziesz mógł w każdej chwili wybrać właściwe, a przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Sam wiesz jak często podpisujesz ważne umowy z kontrahentami na duże kwoty z klauzulami, których tak naprawdę nie rozumiesz, otrzymujesz wezwania np. z urzędu skarbowego, na które natychmiast musisz odpowiedzieć, dłużnik nie płaci Ci za faktury, których termin płatności dawno minął, a Ty tej gotówki potrzebujesz natychmiast. To tylko niektóre przykłady wykorzystania abonamentu na bieżąca obsługę prawną, którą Ci proponujemy.

Jest to usług dla małych firm, dla drobnych spraw, dla których nie warto angażować prawnika na pełne godziny pracy, czyli Bieżąca Obsługa Prawna Małego Biznesu.

Obsługa Prawna Małego Biznesu

za jedyne 195,00 zł netto miesięcznie

to tylko 6,60 zł netto dzień

Gwarantujemy Ci bieżący dostęp do usług prawnych w ramach następujących abonamentów:

 

  Pakiet „Starter” Pakiet „Biznes” Pakiet „Prestige”
Ilość dostępnych godzin pracy prawnika w kwartal 2 godz. 5 godz. 10 godz.
Konsultacje telefoniczne delete accept accept
Konsultacje internetowe accept accept accept
Udział prawnika w spotkaniach delete 1x w kwartale W ramach dostępnych godzin
Dodatkowe godziny po wykorzystaniu limitu w cenie: 149 zł + VAT 125 zł + VAT 99 zł + VAT
Rabat na obsługę procesów: 5% 10% 15%
Rabat na szkolenia: 5% 10% 15%
Dostęp do materiałów on-line accept accept accept
Cena: 195 zł + VAT/mc 390 zł + VAT/mc 750 zł + VAT/mc

zamow_btn

Jeśli:

 • Twoja działalność oparta jest na umowach zawieranych z Kontrahentami
 • Zlecenia, które wykonujesz opiewają na duże kwoty
 • Chcesz prowadzić przemyślaną politykę zarządzania należnościami, tak aby Twoje faktury zawsze były regulowane w terminie

A przy okazji:

 • Twoje miesięczne obroty przewyższają 100 tyś zł;
 • Prowadzisz firmę w formie spółki prawa handlowego (Sp. z o.o.)

To Potrzebujesz Bieżącą Ochronę Prawną

Z pewnością masz świadomość tego, że:

 • jeden źle podpisany kontrakt;
 • jedna nieuregulowana przez Kontrahenta duża transakcja;
 • jedno formalne uchybienie związane z prowadzeniem lub zarządzaniem spółką z o.o.

Może doprowadzić do upadku Twojej firmy.

My dajemy Ci tarczę ochronną.

Dzięki skorzystaniu z naszej usługi otrzymasz:

 • stały i szybki dostęp do Prawnika;
 • możliwość konsultacji działań, które chcesz podjąć;
 • bieżącą analizę umów, które podpisujesz;
 • szybkie i skuteczne dochodzenie należności.

zamow_btn

Jest to oferta skierowana do firm, które potrzebują kompleksowej obsługi prawnej, dostosowanej do ich wewnętrznych potrzeb w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zapewniamy elastyczność w sposobie korzystania z wybranych usług oferując konsultacje poprzez pocztę elektroniczną, drogą telefoniczną, a także możliwość udziału prawnika w spotkaniach biznesowych, negocjacjach, zgromadzeniach. Jednocześnie zyskują Państwo atrakcyjne rabaty na obsługę procesów sądowych oraz szkolenia prawnicze, a także dostęp do poradników i wzorów umów zgromadzonych w naszym serwisie internetowym.

Jakość usług gwarantowana jest przez współpracujących z nami prawników wyspecjalizowanych w doradztwie gospodarczym.

 Korzyści z zakupienia Pakietu

Posiadając jeden z oferowanych przez nas Pakietów zyskują Państwo:

 • obsługę prawną dostosowaną do Państwa potrzeb,
 • stały dostęp do konsultacji prawnych i pomocy prawnej,
 • możliwość konsultacji telefonicznej, internetowej oraz udziału prawnika w ważnych dla Państwa spotkaniach,
 • jasne zasady rozliczania usług prawnych,
 • atrakcyjne stawki za godzinę pracy prawnika, niższe od stawek oferowanych przez typowe kancelarie prawnicze,
 • zniżki na obsługę procesów oraz szkolenia prawnicze,

Warunki techniczne oferty

 • oferujemy obsługę w ramach jednego -  wybranego Pakietu, dotychczasowy Pakiet możecie Państwo zamienić na inny w każdej chwili trwania umowy;
 • godzina pracy Prawnika – to zegarowa godzina merytorycznej pracy Kancelarii;
 • praca Prawnika rozliczana jest z dokładnością do 15 minut;
 • każdorazowo, po przesłaniu zlecenia wykonania usługi prawnej, otrzymacie  Państwo informację o przyjęciu zlecenia, terminie jego wykonania, szacunkowej liczbie godzin pracy niezbędnych do wykonania usługi.
 • po wykonaniu każdego zlecenia Kancelaria prześle Państwu informacje o wykorzystanej liczbie godzin w danym miesiącu oraz liczbie godzin pozostałych do wykorzystania
 • godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na dwa kolejne miesiące w kwartalnym cyklu rozliczeniowym
 • koszty dojazdu prawnika rozliczamy w ten sposób, że do całkowitego czasu pracy wliczamy połowę czasu przeznaczonego na dojazd lub uzgodnić  inny sposób np. ryczałt

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferty, prosimy o wypełnienie Formularza Zamówienia i przesłania go do nas w formie mailowej.

Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy Państwu umowę na świadczenie usług w ramach pakietu, który Państwo wybrali.

Po podpisaniu i przesłaniu umowy, na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy informacje z adresem skrzynki mailowej do kontaktu oraz nr telefonu osoby, która się Państwem opiekuje.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty ochrony prawnej.

Jeśli masz pytania dotyczące możliwości skorzystania z usługi „Prawnik dla biznesu – kompleksowa obsługa prawna” to zadaj je za pomocą poniższego kwestionariusza.

zamow_btn

Zakres usług prawnych dla biznesu

Nasi prawnicy służą Państwu pomocą m.in. w następujących kwestiach:

1. Umowy i kontrakty:

 • tworzenie umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, listów intencyjnych porozumień, ugód pozasądowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów;
 • opiniowanie umów i kontraktów, w tym pod względem ich zgodności z prawem oraz interesem klienta;
 • opracowanie kompleksowych opinii prawnych transakcji gospodarczych (due diligence);
 • udział w negocjacjach;

2. Prawo cywilne:

 • ustanawianie zabezpieczeń umów, w tym: poręczenia, weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, a także z czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie zwrotu korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • opracowanie dokumentów potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu;

3. Prawo spółek:

 • przygotowanie umów spółek;
 • obsługa zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał;
 • bieżące doradztwo organom spółek i wspólnikom;
 • przygotowanie umów zbycia udziałów albo akcji;
 • opracowanie zmian umów i statutów oraz ich rejestracja w KRS;
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym (rejestracja NIP i VAT), urzędzie statystycznym (rejestracja REGON), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (rejestracja płatnika składek);
 • wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych;
 • restrukturyzację spółek: połączenia, podziały, przekształcenia;
 • likwidację spółek;

4. Prawo pracy:

 • opracowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów menadżerskich;
 • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia;
 • reprezentowanie pracodawcy przed komisjami pojednawczymi i sądami pracy.

5. Procesy sądowe i postępowania administracyjne:

 • ocena i analiza prawna stanu faktycznego oraz przygotowanie taktyki procesowej;
 • przygotowanie pozwów, wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych i kasacyjnych (zażaleń, apelacji, skarg);
 • przygotowanie propozycji ugód sądowych;
 • reprezentacja przed organami administracji, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, windykacja należności;

6. Prawo upadłościowe i naprawcze:

 • doradztwo prawne w zakresie przeprowadzenia upadłości układowej albo likwidacyjnej, bądź postępowania naprawczego;
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości składanych przez dłużników i wierzycieli;
 • udział w negocjacjach;
 • pomoc w sporządzaniu planów restrukturyzacyjnych oraz propozycji układowych;
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości;
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

7. Prawo autorskie i konkurencji:

 • doradztwo w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ich ochrony;
 • doradztwo w zakresie obrotu znakami towarowymi i majątkowymi prawami autorskimi;
 • przygotowanie umów o przeniesienie praw, licencji, sublicencji, itp.;
 • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich i własności przemysłowej;
 • pomoc prawna w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji;
 • kompleksowa obsługa wydawnictw, redakcji prasowych, twórców.

zamow_btn

Wypełnij formularz
Imię *

Nazwisko *

Firma

NIP

Adres *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Województwo *

Pakiet *

Telefon *

Fax

Uwagi

Kod promocyjny

E-mail *

Pole oznaczone * są wymagane


Nasze usługi:

banner banner banner banner banner