Kiedy zarząd ponosi odpowiedzialność karną ? | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Kiedy zarząd ponosi odpowiedzialność karną ?

Nie tylko naruszenie obowiązków fiskalnych przez spółkę może skutkować pociągnięciem jej członków zarządu do odpowiedzialności karnej. Pozostałe grupy przestępstw zostały wskazane w szczególności w:

  • art. 586-595 k.s.h. – przestępstwa dotyczące naruszenia reguł wewnątrzkorporacyjnych,
  • art. 265 – 316 Kodeksu karnego – przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • innych ustawach szczególnych (np. ustawa o rachunkowości, ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze) – naruszenie obowiązków nałożonych przez te ustawy na spółkę, bądź bezpośrednio na członków zarządu.

 

Lista wpisów: