Kiedy zarząd odpowiada swoim majątkiem? | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Kiedy zarząd odpowiada swoim majątkiem?

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, względem jej wierzycieli, jeżeli:

  1. istnieje niezaspokojone zobowiązanie spółki,
  2. egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,
  3. brak jest przesłanek wyłączających odpowiedzialność poszczególnych członków zarządu (możliwe są bowiem sytuacje, gdy odpowiedzialność ponosić będą jedynie niektórzy członkowie zarządu, a pozostali będą z tej odpowiedzialności zwolnieni),
  4. przepis szczególny przewiduje taką odpowiedzialność.

Lista wpisów: