Jakie są zalety postepowania naprawczego ? | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Jakie są zalety postepowania naprawczego ?

Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego, do czasu zawarcia układu z wierzycielami spółki:

  • zawieszone zostaje wykonywanie zobowiązań przez spółkę,
  • zawiesza się naliczanie odsetek należnych od spółki,
  • nie mogą być wszczynane przeciwko spółce postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, a wszczęte podlegają z mocy prawa zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem,
  • w razie złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd odroczy jego rozpoznanie do czasu zakończenia postępowania naprawczego albo połączy  rozpoznanie wniosku z postępowaniem o zatwierdzenie układu.

 

Lista wpisów: