Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu

Poradnik (50 stron) opisuje różne aspekty odpowiedzialności członków zarządu. Omawia, jakie są konsekwencje popełnianych błędów, za co można otrzymać mandat, a za co trafić do więzienia?

Zapoznaj się ze skutecznymi sposobami na minimalizację odpowiedzialności.

Pokazane w nim są konkretne kroki i działania, jakie należy podjąć, aby ryzyko finansowe i prawne pełnienia funkcji prezesa i członka zarządu ograniczyć do minimum.

Zagadnienia poruszane w opracowaniu:

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Kiedy i za co odpowiada zarząd?

2. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki

 • 2.1 Odpowiedzialność w spółce z o.o.
 • 2.1.1. Kiedy zarząd odpowiada swoim majątkiem?
 • 2.1.2. Jak członkowie zarządu mogą bronić się przed wierzycielami?
 • 2.1.3. Pozwany zarząd – jak bronić się przed odpowiedzialnością?
 • 2.1.4. Za co odpowiada członek zarządu?
 • 2.1.5. Co się dzieje, gdy dług spłaci jeden z członków zarządu?
 • 2.2. Odpowiedzialność w spółce akcyjnej

3. Odpowiedzialność podatkowa.

 • 3.1. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe?
 • 3.2. Kiedy szybsza a kiedy dłuższa odpowiedzialność członków zarządu za spółkę?
 • 3.3. Jak bronić się przed odpowiedzialnością podatkową?

4. Odpowiedzialność karno-skarbowa – zakres i obrona.

5. Odpowiedzialność karna.

 • 5.1. Kiedy Zarząd ponosi odpowiedzialność karną?
 • 5.1.1 Jaki jest zakres przestępstw przeciwko ładowi korporacyjnemu oraz jak się bronić w przypadku oskarżenia?
 • 5.1.2. Na popełnienie jakich przestępstw karnych członkowie zarządu muszą szczególnie uważać?
 • 5.1.3. Jakie przepisy szczegółowe nakładają odpowiedzialność karną na członkach zarządu?
 • 5.2. Jakie są konsekwencje skazania członka zarządu?

6. Odpowiedzialność korporacyjna.

 • 6.1 Jakie są podstawy odpowiedzialności korporacyjnej członka zarządu?
 • 6.1.1. Jaka jest odpowiedzialność członka zarządu względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem działania?
 • 6.1.2. Jaki jest sposób obrony członka zarządu w momencie pozwania przez spółkę w związku z wyrządzoną szkodą, zawinioną bądź niezawinioną?
 • 6.1.3. Jak optymalizować odpowiedzialność kontraktową?
 • 6.1.3. Jak bronić się przed odpowiedzialnością deliktową za czyny pozaumowne?
 • 6.2. Rada Nadzorcza – wróg, czy przyjaciel?

7. Likwidacja spółki – skuteczna metoda, czy zbyteczna komplikacja.

 • 7.1. Jaka jest odpowiedzialność cywilnoprawna Likwidatora podczas  likwidacji spółki?
 • 7.2. Jaka jest odpowiedzialność podatkowa Likwidatora podczas likwidacji spółki?
 • 7.3. Podsumowanie.

II. OPTYMALIZACJA – lepiej przeciwdziałać nić leczyć.

1. Jak poprzez podział kompetencji optymalizować odpowiedzialność członków zarządu?

2. Postępowanie naprawcze.

 • 2.1. Jakie są zalety postępowania naprawczego?
 • 2.2 Kiedy przedsiębiorca „zagrożony niewypłacalnością” może skorzystać na postępowaniu naprawczym?
 • 2.3. Jaki jest tryb postępowania?

3. Jak skutecznie zarządzać ryzykiem w spółce z o.o.?

Podsumowanie:

Poradnik ten jest to najważniejszy element naszego kursu. Dzięki poradom zawartym w poradniku będziecie Państwo w stanie zagwarantować Sobie bezpieczeństwo prawne jak i finansowe pełniąc funkcje prezesa lub członka zarządu.

Zrozumiecie w jakim gąszczu przepisów się poruszacie, będziecie wiedzieć co Wam grozi jeśli nie dopełnicie swoich obowiązków, ale najważniejsze jest to, że dowiecie się jak unikać odpowiedzialności niezależnie od tego jakiego czynu się dopuścicie, niezależnie czy będzie to czyn popełniony świadomie czy nie.

 

 

banner_kup_610px