Zagrożenia

  • Czy wiesz jakie obowiązki ciążą na Tobie w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Marszałkowskim, PFRON, GUS, PIP i wiele innych?
  • Jakie daniny publiczne, kiedy i komu musisz wpłacać?
  • Sankcje spowodowane niezastosowaniem się do któregokolwiek wymogu dotyczącego sektora publicznego grożą poważnymi sankcjami.

Szanse

  • Jak z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymać 20 tysięcy złotych na stworzenie nowego miejsca pracy a jak skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników?
  • Jak zdobyć dotację unijną na 20 tysięcy, 200 tysięcy lub 2 miliony złotych?
  • Jak z Funduszy Kapitałowych zdobyć środki na inwestycje w wysokości do 1,5 miliona Euro?

Znajdziesz tu odpowiedź na te i wiele innych pytań.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat działalności gospodarczej, kliknij w poradniki zamieszczone poniżej

Wykonano je w formacie PDF gotowym do natychmiastowego ściągnięcia i wykorzystania.

banner_pod_artykul_formy_wsparcia_rozwoju
banner_pod_artykul_vademecum