Niezbędnik prezesa spółki

czyli jak skutecznie zabezpieczyć
swój prywatny majątek,

a przy okazji wybrać optymalną formę
zatrudnienia

 

 

 

 

Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu

http://www.ekspertbiznesu.pl/wp-content/uploads/2013/09/2.png

Członek zarządu, a w szczególności prezes to funkcja, która wiąże się z jednej strony z nobilitacją społeczną oraz prestiżem, z drugiej jednak strony to bardzo duża odpowiedzialność.
Poradnik „Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu” ma pokazać konkretne kroki i działania jakie należ podjąć, aby ryzyko finansowe i prawne pełnienia funkcji prezesa i członka zarządu ograniczyć do minimum.

Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu

http://www.ekspertbiznesu.pl/wp-content/uploads/2013/09/31.png

Tematyka form zatrudniania członków zarządu w aspekcie cywilnym, podatkowym i ubezpieczeniowym stanowi źródło wielu wątpliwości oraz problemów pojawiających się na gruncie praktycznym mogących skutkować dotkliwymi sankcjami ze strony urzędu skarbowego oraz ZUS.Czy wiesz, że:

Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu – wzory umów z komentarzem

http://www.ekspertbiznesu.pl/wp-content/uploads/2013/02/okladki_wzoryUmow.png

Podpisanie właściwej umowy z członkiem zarządu, a w szczególności z prezesem jest głównym problemem w spółkach kapitałowych w początkach ich istnienia. Odpowiednio podpisana umowa lub kilka różnego rodzaju umów, to z jednej strony:

Materiał edukacyjny ze szkolenia: Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych.

http://www.ekspertbiznesu.pl/wp-content/uploads/2013/09/41.png

Na slajdach zebrane są najważniejsze informacje dotyczące praw, obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu. Jest to wyselekcjonowana wiedza w „pigułce”, którą każdy członek zarządu powinien poznać.

Wideo szkolenie „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.

http://www.ekspertbiznesu.pl/wp-content/uploads/2013/09/5.png

Materiał składa się z 10 video nagrań, każde po 15 do 20 minut, w sumie 180 minut bezcennej wiedzy.

Podczas szkolenia, autor – radca prawny Michał Koralewski, omawia najczęściej popełniane błędy przez członków zarządu.

Szanowni Państwo, Prezesi/Członkowie Zarządu,

Pełniąc funkcję członka zarządu zagrożeni jesteście karami finansowymi, poczynając od mandatów poprzez grzywny a kończąc na konfiskacie prywatnego majątku oraz ograniczenia a nawet pozbawienia wolności.

Będąc członkiem zarządu codziennie jesteście narażeni na ryzyko związane z decyzjami jakie podejmujecie.

 

Celem niniejszego kursu jest:

 • zapoznanie Państwa z prawami, obowiązkami i odpowiedzialnością członków zarządu w spółkach kapitałowych;
 • przedstawienie możliwych form zatrudnienia prezesa oraz członków zarządu w oparciu o

  • optymalizację kosztów zatrudnienia lub
  • maksymalizację dochodu.

Z materiału dowiedzą się Państwo:

 • jak skutecznie chronić swój prywatny majątek będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej;
 • za co odpowiada zarząd w kontekście odpowiedzialności podatkowej, karno-skarbowej, karnej i korporacyjnej;
 • jakie czynności podjąć, aby zminimalizować odpowiedzialność podatkową, karno-skarbową, karną czy korporacyjną.

Na kurs składają się:​

Moduł I Jako ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu Poradnik
Moduł II Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu Poradnik
Moduł III Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu – wzory umów z komentarzem Poradnik
Moduł IV Materiał edukacyjny ze szkolenia – Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Skrypt + prezentacja
Moduł V Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu – studium przypadków Wideo szkolenie

 

mk

Kurs został przygotowany przez doświadczonego prawnika, radcę prawnego Michała Koralewskiego – na co dzień wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku.

Specjalista prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Szkoleniowiec oraz  autor kilkunastu książek oraz kilkuset publikacji z zakresu prawa.

 

Atutem kursu jest to, że został on przygotowany przez praktyka dla praktyków. Praktyka, który zna zawiłe zagadnienia prawne, a nie tylko teoretyczne.

 

Materiały, które Państwo otrzymacie zostały przygotowane w sposób jak najbardziej praktyczny, z licznymi przykładami oraz gotowymi wzorami dokumentów i umów gotowych do natychmiastowego wykorzystania. Są to wzory sprawdzone, które funkcjonują w realnym życiu.

 CENA 199 ZŁ 

Dodaj do koszyka

WYPEŁNIJ W CELU POBRANIA

NazwaPrzelew
Bezpieczny prezes 199.00 zł
Aby pobrać poradnik prosimy o uzupełnienie danych

(Adres na który zostanie dostarczony produkt)
Pobranie produktu jednoznaczne jest z akceptacją Polityki Prywatności
Po kliknięciu w Button "KLIKNIJ, Aby kupić pełen pakiet kursu" Zostaniesz przekierowany/a na stronę z płatnością za dany kurs. Gdzie będzie trzeba wybrać rodzaj płatności

Co  grozi Państwu, gdy jesteście prezesem lub członkiem zarządu?

W kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej

Kiedy członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki oraz jak bronić się przed odpowiedzialnością z tym związaną?

Poznacie konkretne czynności, które należy podjąć i w jakim terminie, aby uniknąć odpowiedzialności.

Kilkakrotnie zdarzały mi się przypadki, gdy członkowie zarządu odpowiadali własnym majątkiem za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej z majątku samej spółki. Członkowie zarządu odpowiadali do pełnej wysokości zadłużenia, w niektórych przypadkach było to nawet kilka milionów złotych.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności majątkowej

W jakich okolicznościach wierzyciel może przejąć prywatny majątek członka zarządu za jego zobowiązania?

Jakie czynności powinien podjąć członek zarządu, aby nie dopuścić do egzekucji z majątku własnego oraz jakie przesłanki zwalniają z odpowiedzialności?

Nie raz widziałem też orzeczenia w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na jej członków zarządu. Podobnie, jak w przypadku pierwszym odpowiedzialność  jest nieograniczona kwotowo. Co ważne wierzyciel jeszcze przed wszczęciem postępowania przeciwko członkom zarządu a już po powstaniu zaległości spółki dokonał zabezpieczenia na majątku członków zarządu zajmując ich rachunki bankowe.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karno-skarbowej

Za co członek zarządu otrzyma mandat, a za co grzywnę?

Co zrobić, gdy pracownik rozliczający podatki popełni błąd, a Tobie zagraża grzywna?

Jaki jest zakres odpowiedzialności członka zarządu na gruncie karno-skarbowym i jak skutecznie się przed nią bronić?

Spotkałem się również z grzywnami (mandatami) nakładanymi przez inspektorów pracy na członków zarządu, jako pracodawców, w wysokości 5.000 zł. Obecnie inspektorzy nie nakładają już grzywien, robi to sąd, ale wysokość grzywny została powiększona do 30.000 zł.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karnej

Czy wiedzą Państwo, że zagraża Wam kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności aż w X przypadkach? O większości pewnie nie słyszeliście albo nawet byście się zdziwili.

Poznajcie listę przestępstw, na popełnienie których jesteście szczególnie narażeni, kary, które Wam za to grożą oraz strategie obronne, które możecie zastosować.

Miałem też klientów – członków zarządu, którzy zostali ukarani przez sąd rejestrowy grzywnami w wysokości po 1.500 zł za niezłożenie zaległych sprawozdań finansowych spółki za lata poprzednie.

W końcu znam też przypadek, gdy dłużnik został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za ucieczkę z majątkiem, która polegała na tym, że zakładał on kolejne spółki z o.o. i przenosił na nie majątek poprzedniej spółki (zrobił tak kilkakrotnie).

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności korporacyjnej

Członek zarządu naruszając postanowienia umowy spółki o zasadach jej reprezentacji zawarł nieważny kontrakt z osobą trzecią, w wyniku czego spółka poniosła stratę majątkową lub Zarząd zbywa nieruchomość spółki bez zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały, gdy zgodnie z postanowieniami umowy spółki uchwała taka jest wymagana.

Jakie są konsekwencje tego typu błędów oraz jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Zawinione i niezawinione szkody na rzecz spółki, czyli przed kim i za co odpowiada członek zarządu oraz w jakim zakresie?

Wynagrodzenie Prezesa / Członka zarządu

To zapewne Państwo wiecie, że będąc prezesem lub członkiem zarządu możecie otrzymywać wynagrodzenie na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umów cywilnoprawnych,
 • kontraktu menadżerskiego,
 • powołania,
 • jednoosobowej działalności gospodarczej.

Można również otrzymywać wynagrodzenie w formie mieszanej, czyli z zastosowaniem kilku powyższych form.

Przy założeniu, że spółka może przeznaczyć na Państwa wynagrodzenie 120.000,00 zł brutto rocznie, czyli miesięcznie 10.000,00 zł, to Państwa dochód netto za rok wyniesie, przy:

 • umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim około 67.000,00 zł
 • powołaniu 86.000,00 zł
 • spółce menadżerskiej 90.500,00 zł

Jeśli weźmiemy pod uwagę mieszaną formę wynagradzania, i założymy, że wynagrodzenie z tytułu powołania (pełnienie funkcji członka zarządu) rocznie wynosi 44.000,00 zł oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (usługi agencyjne) 75.000,00 zł to łączna kwota wynagrodzenia netto wyniesie 90.000,00 zł

W skrajnych przypadkach, przy zastosowaniu odpowiednich metod i schematów zatrudnienia, jesteście w stanie otrzymać na rękę nawet o 23.500,00 zł rocznie więcej przy takich samych kosztach dla spółki.

Sami Państwo widzicie, że jest o co powalczyć, a umowa o pracę jest dla Państwa najmniej korzystna.

Aby zoptymalizować swoją formę zatrudnienia, obniżyć podatki i zwiększyć dochód na rękę, musicie Państwo zmodyfikować swoją formę zatrudnienia jako prezes lub członek zarządu…

Na bazie własnych doświadczeń i wnikliwych obserwacji radcy prawnego Michała Koralewskiego powstał wyjątkowy i unikalny na polskim rynku kurs:

bezp_prezes

banner nazwa

Dzięki zapoznaniu się z tym wyjątkowym kursem, poznacie Państwo najczęstsze błędy, które popełniają ludzie tacy jak WY oraz sposoby ich eliminowania, a wszystko w oparciu o praktykę postępowania.

 CENA 199 ZŁ 

Dodaj do koszyka

WYPEŁNIJ W CELU POBRANIA

NazwaPrzelew
Bezpieczny prezes 199.00 zł
Aby pobrać poradnik prosimy o uzupełnienie danych

(Adres na który zostanie dostarczony produkt)
Pobranie produktu jednoznaczne jest z akceptacją Polityki Prywatności
Po kliknięciu w Button "KLIKNIJ, Aby kupić pełen pakiet kursu" Zostaniesz przekierowany/a na stronę z płatnością za dany kurs. Gdzie będzie trzeba wybrać rodzaj płatności

Odpowiedz sobie na te pytania:

Które z typowych i mało znanych sytuacji, w których za zobowiązania spółki odpowiadasz całym swoim majątkiem, wykluczyłeś w umowie dotyczącej prezesa lub członków zarządu

Czy faktycznie zagwarantowałeś sobie, że Wierzyciel nie zajmie Twojego majątku na poczet zobowiązań spółki?

Czy skutecznie wykluczyłeś swoją odpowiedzialność, za niezawinione przez Ciebie szkody na rzecz spółki? Czy wiedziałeś, że możesz odpowiadać za cudze błędy?

Gdyby tego było mało:

W polskim prawodawstwie przewidziano sytuacje, w których grozi Ci kara grzywny lub nawet więzienia – są to często błahe, wydaje się nieważne, sprawy, które się lekceważy… aż do pierwszej kontroli.

Powiedzmy sobie szczerze. Polskie prawo (a w szczególności jego interpretacja) to bardzo zawiłe i nieprecyzyjne przepisy. Bardzo często niezrozumiałe nawet dla ekspertów.

Zawiłości prawne, które sprawiają nawet ekspertom kłopoty, mogą nie tylko narazić Ciebie na niepowodzenia finansowe, ale także nawet w skrajnych przypadkach na utratę wolności.

Dzięki kursowi radcy prawnego Michała Koralewskiego dowiesz się:

 •  jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?
 •  jak unikać kar i mandatów nakładanych przez sądy i inne organy?
 •  jak ograniczyć odpowiedzialność karną, aby nie płacić kary grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności?
 •  jak zarabiać dużo więcej, ale aby nie było to większym obciążeniem dla spółki?

To wszystko oraz wiele innych ważnych informacji dowiesz się od znanego i cenionego w branży prawnika. Radca prawny Michał Koralewski na  co dzień rozwiązuje podobne problemy, pomagając ludziom takim jak Ty w budowaniu dochodowego, a przede wszystkim bezpiecznego biznesu.

Czy Państwo to wiecie – nieprzyjemny sekret spółek z o.o.,
o którym większość nie ma pojęcia!

Prawdopodobnie jesteście też wspólnikami spółki, którą zarządzacie.
Najpewniej spółkę założyliście, aby chronić Swój prywatny majątek.

Z pewnością jesteście święcie przekonani, że zrobiliście właściwe rozeznanie w kwestii umów spółek z o.o., albo podpisaliście standardowy wzór umowy i sądzicie, że z tej strony nie musicie się o nic martwić… ale o czymś zapomnieliście.

Prawdopodobnie w zalewie informacji o umowach spółek i sposobie ich prowadzenia zapomnieliście o tym, że spółki z o.o. NIE zostały wymyślone po to, aby ich właściciele nimi zarządzali.

A więc widzicie, że z założenia, spółką NIE powinien kierować jej właściciel. Tylko wtedy spółka, bez specjalnych rozwiązań prawych i podatkowych, faktycznie chroni majątek właściciela.

Jeśli w Państwa przypadku tak nie jest to każda standardowa umowa spółki naraża cały Państwa majątek prywatny na ogromne ryzyko.

foto

Nie wiem, czy wiecie Państwo, że koncepcja spółek z o.o. powstała w średniowieczu we włoskich państwach-miastach.
Społeczeństwo było podzielone na stany. Szlachta dysponowała olbrzymimi majątkami, które chciała pomnażać. Jednak sztywne reguły zakazywały jej borykania się brudnymi zajęciami, takimi jak np. handel.

I to wówczas powstały umowy, gdzie handlarz otrzymywał pieniądze od osoby stanu szlacheckiego, obracał nimi inwestując je oraz kupując i sprzedając dobra.

Istota umowy polegała na tym, że szlachcic wnosił swój majątek, lecz pozostawał bierny ryzykując jedynie utratę zainwestowanych środków, a handlarz wnosił swoją aktywność i umiejętności handlowe oraz odpowiadał za zobowiązania wobec osób trzecich.

 

 

 CENA 199 ZŁ 

Dodaj do koszyka

WYPEŁNIJ W CELU POBRANIA

NazwaPrzelew
Bezpieczny prezes 199.00 zł
Aby pobrać poradnik prosimy o uzupełnienie danych

(Adres na który zostanie dostarczony produkt)
Pobranie produktu jednoznaczne jest z akceptacją Polityki Prywatności

Po kliknięciu w Button "KLIKNIJ, Aby kupić pełen pakiet kursu" Zostaniesz przekierowany/a na stronę z płatnością za dany kurs. Gdzie będzie trzeba wybrać rodzaj płatności

Przykładowe strony poradników
 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych

 

 

Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu

 

 

Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu

 

 

Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu – wzory umów z komentarzem

 

Dzięki temu co Państwo przeczytacie, usłyszycie i zobaczycie, będziecie potrafić w sposób maksymalny chronić swoje interesy, a kluczowe decyzje, które będziecie podejmować będą zawsze świadome i bezpieczne dla Państwa i Państwa spółki.

A najważniejsze jest to, że wszystko będziecie  robić w oparciu o sprawdzone wzory i schematy, które otrzymacie z naszym kursem. Wystarczy tylko wypełnić interesujący Państwa schemat.

Pełna wersja kursu pozwoli Państwu świadomie sterować odpowiedzialnością, którą ponosicie oraz w legalny sposób zapewni Państwu maksymalizację wynagrodzenia.

Zachęcamy do nabycia:

bezp_prezes

banner nazwa

 CENA 199 ZŁ 

Dodaj do koszyka

WYPEŁNIJ W CELU POBRANIA

NazwaPrzelew
Bezpieczny prezes 199.00 zł
Aby pobrać poradnik prosimy o uzupełnienie danych

(Adres na który zostanie dostarczony produkt)
Pobranie produktu jednoznaczne jest z akceptacją Polityki Prywatności

Po kliknięciu w Button "KLIKNIJ, Aby kupić pełen pakiet kursu" Zostaniesz przekierowany/a na stronę z płatnością za dany kurs. Gdzie będzie trzeba wybrać rodzaj płatności