Jak zarobić do 23.500 zł rocznie więcej bez zwiększania wynagrodzenia na stanowisku prezesa lub członka zarządu spółki z o.o.

oraz skutecznie zabezpieczyć Twój prywatny majątek ?

 

Drogi Prezesie/Członku Zarządu,

To zapewne wiesz, że będąc prezesem lub członkiem zarządu możesz otrzymywać wynagrodzenie na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umów cywilnoprawnych,
 • kontraktu menadżerskiego,
 • powołania,
 • jednoosobowej działalności gospodarczej.

Możesz również otrzymywać wynagrodzenie w formie mieszanej, czyli z zastosowaniem kilku powyższych form.

Przy założeniu, że spółka może przeznaczyć na Twoje wynagrodzenie 120.000,00 zł brutto rocznie, czyli miesięcznie 10.000,00 zł, to Twój dochód netto za rok wyniesie, przy:

 • umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim około 67.000,00 zł
 • powołaniu 86.000,00 zł
 • spółce menadżerskiej 90.500,00 zł

Jeśli weźmiemy pod uwagę mieszaną formę wynagradzania, i założymy, że wynagrodzenie z tytułu powołania (pełnienie funkcji członka zarządu) rocznie wynosi 44.000,00 zł oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (usługi agencyjne) 75.000,00 zł to łączna kwota wynagrodzenia netto wyniesie 90.000,00 zł

W skrajnych przypadkach, przy zastosowaniu odpowiednich metod i schematów zatrudnienia, jesteś w stanie otrzymać na rękę nawet o 23.500,00 zł rocznie więcej przy takich samych kosztach dla spółki.

Sam widzisz, że jest o co powalczyć, a umowa o pracę jest dla Ciebie najmniej korzystna.

Aby zoptymalizować swoją formę zatrudnienia, obniżyć podatki i zwiększyć dochód na rękę, musisz zmodyfikować swoją formę zatrudnienia jako prezes lub członek zarządu… 

 

Jednak zanim zaczniesz wybierać formę zatrudnienia musisz dokładnie zrozumieć jak w polskim, skomplikowanym prawie wygląda odpowiedzialność członków zarządu i prezesów w następujących kategoriach odpowiedzialności: cywilnoprawna, podatkowa, karno-skarbowa, karna oraz korporacyjna.

Pełniąc funkcje członka zarządu zagrożony jesteś karami finansowymi, poczynając od mandatów poprzez grzywny a kończąc na konfiskacie prywatnego majątku oraz ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności.

Będąc członkiem zarządu codziennie narażony jesteś na ryzyko związane z decyzjami jakie podejmujesz, a konsekwencje tych decyzji mogą być dla Ciebie bolesne.

Dlatego, aby Ci pomóc faktycznie i praktycznie, a nie teoretycznie, wyszukaliśmy szczególnego praktyka. Takiego, który reprezentuje osoby takie, jak Ty, oraz… pracuje też po stronie urzędników i pomaga im. Praktyka, który zna zawiłe zagadnienia prawne (a nie tylko teoretyczne przepisy) z obu stron.

Oto osoba, która zna wszystkie triki, sekrety i obejścia, ale również pułapki i metody urzędów skarbowych oraz sądów na wyciąganie należności od pracowników i wspólników spółek:

mkradca prawny Michał Koralewski – na co dzień wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. oraz radca prawny w instytucjach publicznych – od wielu lat doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego przedsiębiorcom, pracownikom spółek oraz instytucjom publicznym.

Jest wielu świetnych teoretyków, utytułowanych profesorów i autorów ustaw, ale to wiedza praktyczna jest Tobie potrzebna, rzeczy, które się stosuje i które Urząd Skarbowy, albo sąd zna i zaakceptuje faktycznie, a nie tylko teoretycznie. Pamiętaj, że w Polsce liczy się interpretacja konkretnego urzędnika, a nie literalne prawo. A Michał Koralewski doradza nie tylko osobom takim jak Ty, ale również urzędnikom.

 

Nieprzyjemny sekret spółek z o.o.,
o którym nie masz pojęcia!

Prawdopodobnie jesteś też wspólnikiem spółki, którą zarządzasz.

Najpewniej spółkę założyłeś, aby chronić Twój prywatny majątek. Z pewnością jesteś święcie przekonany, że zrobiłeś właściwe rozeznanie w kwestii umów spółek z o.o., albo podpisałeś standardowy wzór umowy i sądzisz, że z tej strony nie musisz się o nic martwić… ale o czymś zapomniałeś.

Prawdopodobnie w zalewie informacji o umowach spółek i sposobie ich prowadzenia zapomniałeś o tym, że spółki z o.o. NIE zostały wymyślone po to, aby ich właściciele nimi zarządzali.

A więc widzisz, z założenia, spółką NIE powinien kierować jej właściciel. Tylko wtedy spółka, bez specjalnych rozwiązań prawych i podatkowych, faktycznie chroni majątek właściciela.
W Twoim przypadku tak nie jest i każda standardowa umowa spółki naraża cały Twój majątek prywatny na ogromne ryzyko.

fotoNie wiem, czy wiesz, że koncepcja spółek z o.o. powstała w średniowieczu we włoskich państwach-miastach.

Społeczeństwo było podzielone na stany. Szlachta dysponowała olbrzymimi majątkami, które chciała pomnażać. Jednak sztywne reguły zakazywały jej borykania się brudnymi zajęciami, takimi jak np. handel.
I to wówczas powstały umowy, gdzie handlarz otrzymywał pieniądze od osoby stanu szlacheckiego, obracał nimi inwestując je oraz kupując i sprzedając dobra.

Istota umowy polegała na tym, że szlachcic wnosił swój majątek, lecz pozostawał bierny ryzykując jedynie utratę zainwestowanych środków, a handlarz wnosił swoją aktywność i umiejętności handlowe oraz odpowiadał za zobowiązania wobec osób trzecich.

 

Odpowiedz sobie na te pytania:

Które z typowych i mało znanych sytuacji, w których za zobowiązania spółki odpowiadasz całym swoim majątkiem, wykluczyłeś w umowie dotyczącej prezesa lub członków zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 Czy faktycznie zagwarantowałeś sobie, że Urząd Skarbowy nie zajmie Twojego majątku na poczet zobowiązań spółki?

 

 

 

 

 

 

 Czy skutecznie wykluczyłeś swoją odpowiedzialność, za niezawinione przez Ciebie szkody na rzecz spółki? Czy wiedziałeś, że możesz odpowiadać za cudze błędy?

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby tego było mało:

W polskim prawodawstwie przewidziano sytuacje, w których grozi Ci kara grzywny lub nawet więzienia – są to często błahe, wydaje się nieważne, sprawy, które się lekceważy… aż do pierwszej kontroli.

Powiedzmy sobie szczerze. Polskie prawo (a w szczególności jego interpretacja) to bardzo zawiłe i nieprecyzyjne przepisy. Bardzo często niezrozumiałe nawet dla ekspertów. Zawiłości prawne, które sprawiają nawet ekspertom kłopoty, mogą nie tylko narazić Ciebie na niepowodzenia finansowe, ale także nawet w skrajnych przypadkach na utratę wolności.

Co Ci grozi, gdy jesteś prezesem lub członkiem zarządu?

W kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej

Kiedy członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki oraz jak bronić się przed odpowiedzialnością z tym związaną?

Poznacie konkretne czynności, które należy podjąć i w jakim terminie, aby uniknąć odpowiedzialności.

Kilkakrotnie zdarzały mi się przypadki, gdy członkowie zarządu odpowiadali własnym majątkiem za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej z majątku samej spółki. Członkowie zarządu odpowiadali do pełnej wysokości zadłużenia, w niektórych przypadkach było to nawet kilka milionów złotych.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności podatkowej

W jakich okolicznościach urząd skarbowy może przejąć prywatny majątek członka zarządu za zobowiązania podatkowe?

Jakie czynności powinien podjąć członek zarządu, aby nie dopuścić do egzekucji z majątku własnego oraz jakie przesłanki zwalniają z odpowiedzialności?

Nie raz widziałem też decyzje urzędów skarbowych w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki na jej członków zarządu. Podobnie, jak w przypadku pierwszym odpowiedzialność  jest nieograniczona kwotowo. Co ważne urząd skarbowy jeszcze przed wszczęciem postępowania przeciwko członkom zarządu a już po powstaniu zaległości spółki dokonał zabezpieczenia na majątku członków zarządu zajmując ich rachunki bankowe.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karno-skarbowej

Za co członek zarządu otrzyma mandat, a za co grzywnę?

Co zrobić, gdy pracownik rozliczający podatki popełni błąd, a Tobie zagraża grzywna?

Jaki jest zakres odpowiedzialności członka zarządu na gruncie karno-skarbowym i jak skutecznie się przed nią bronić?

Spotkałem się również z grzywnami (mandatami) nakładanymi przez inspektorów pracy na członków zarządu, jako pracodawców, w wysokości 5.000 zł. Obecnie inspektorzy nie nakładają już grzywien, robi to sąd, ale wysokość grzywny została powiększona do 30.000 zł.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karnej

Czy wiedzą Państwo, że zagraża Wam kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności aż w X przypadkach? O większości pewnie nie słyszeliście albo nawet byście się zdziwili.

Poznajcie listę przestępstw, na popełnienie których jesteście szczególnie narażeni, kary, które Wam za to grożą oraz strategie obronne, które możecie zastosować.

Miałem też klientów – członków zarządu, którzy zostali ukarani przez sąd rejestrowy grzywnami w wysokości po 1.500 zł za niezłożenie zaległych sprawozdań finansowych spółki za lata poprzednie.

W końcu znam też przypadek, gdy dłużnik został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za ucieczkę z majątkiem, która polegała na tym, że zakładał on kolejne spółki z o.o. i przenosił na nie majątek poprzedniej spółki (zrobił tak kilkakrotnie).

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności korporacyjnej

Członek zarządu naruszając postanowienia umowy spółki o zasadach jej reprezentacji zawarł nieważny kontrakt z osobą trzecią, w wyniku czego spółka poniosła stratę majątkową lub
Zarząd zbywa nieruchomość spółki bez zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały, gdy zgodnie z postanowieniami umowy spółki uchwała taka jest wymagana.

Jakie są konsekwencje tego typu błędów oraz jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Zawinione i niezawinione szkody na rzecz spółki, czyli przed kim i za co odpowiada członek zarządu oraz w jakim zakresie?

Wiedza na temat możliwości ograniczenia ryzyka związanego ze sprawowaniem tej funkcji jest bezcenna.

Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia Cię od odpowiedzialności, stosując się jednak do zaleceń z radca prawny Michała Koralewskiego jesteś w stanie znacząco ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Stosując w praktyce wiedzę oraz schematy postępowania zawarte w kursie jesteś w stanie uchronić się przed odpowiedzialnością materialną oraz prawną. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej będziesz wiedział jaką strategię obronną zastosować i jak skutecznie wdrożyć ją w życie.

Wszystko to dzięki poradom znanego i cenionego praktyka – prawnika, radcy prawnego Michała Koralewskiego.

Na bazie własnych doświadczeń i wnikliwych obserwacji radcy prawnego Michała Koralewskiego powstał wyjątkowy i unikalny na polskim rynku kurs:

Jak zabezpieczyć prawa, zrealizować wszystkie obowiązki i zminimalizować odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych?
Ze szczególnym omówieniem zakresu umów wiążących zarząd ze spółką.

Dzięki zapoznaniu się z tym wyjątkowym kursem, poznasz najczęstsze błędy, które popełniają ludzie tacy jak TY oraz sposoby ich eliminowania, a wszystko w oparciu o praktykę postępowania.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z pełną wersją kursu:

Dzięki kursowi radcy prawnego Michała Koralewskiego dowiesz się:

 •  jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?
 •  jak unikać kar i mandatów nakładanych przez urząd skarbowy?
 •  jak ograniczyć odpowiedzialność karną, aby nie płacić kary grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności?
 •  jak zarabiać dużo więcej, ale aby nie było to większym obciążeniem dla spółki?

To wszystko oraz wiele innych ważnych informacji dowiesz się od znanego i cenionego w branży prawnika. Radca prawny Michał Koralewski na  co dzień rozwiązuje podobne problemy, pomagając ludziom takim jak Ty w budowaniu dochodowego, a przede wszystkim bezpiecznego biznesu.

Pełna wersja kursu składa się z następujących modułów:

Moduł I:  Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu

Poradnik (50 stron) opisuje różne aspekty odpowiedzialności członków zarządu. Omawia, jakie są konsekwencje popełnianych błędów?, za co można otrzymać mandat, a za co trafić do więzienia? Pokazane są też sposoby na minimalizację odpowiedzialności.

zobacz_wiecej

Moduł II: „Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu”.

Z tego opracowania dowiesz się jak zwiększyć swoje wynagrodzenie nawet o 23.500,00 netto zł rocznie, bez zwiększania kosztów zatrudnienia dla spółki z o.o..

Omawiane są tu pod względem bezpieczeństwa podatkowego oraz korzyści finansowych różne możliwe formy zatrudniania członków zarządu.
Tematyka form zatrudniania członków zarządu w aspekcie cywilnym, podatkowym i ubezpieczeniowym stanowi źródło wielu wątpliwości oraz problemów pojawiających się na gruncie praktycznym mogących skutkować dotkliwymi sankcjami ze strony urzędu skarbowego oraz ZUS.

Jako członek zarządu możesz:

 • pobierać wynagrodzenie na podstawie powołania, nie płacąc ZUS-u;
 • być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną;
 • być również zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego;
 • również zastosować kompilację wszystkich powyższych form zatrudnienia w celu optymalizacji podatkowej.

zobacz_wiecej

Moduł III: Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu – wzory umów z komentarzem

Aby zwiększyć swoje wynagrodzenie nawet o 23.500,00 zł netto rocznie, bez podwyższania kosztów spółki z o.o. musisz wiedzieć jak to zrobić.

Jak to zrobić w sposób bezpieczny?

Błąd w tej materii może w przyszłości Cię dużo kosztować.

Poradnik zawiera typowe oraz nietypowe wzory umów zawierane z członkami zarządu oraz szczegółowy do nich komentarz, czyli jaki rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie danej umowy oraz jakiego rodzaju pracy nie można wykonywać przy określonej umowie.

Najczęściej kontrolowanymi, a przy okazji najczęściej podważanymi przez urząd skarbowy umowami są umowy z członkami zarządu. Czasami jeden zapis w umowie lub nawet jedno słowo lub jego brak może skutkować poważnymi problemami finansowymi. Dzięki odpowiednio zawartym i optymalnie skonstruowanym umowom możesz nie płacić ZUS-u, możesz być na podatku progresywnym (18% i 32%), możesz być również na podatku liniowym – tylko 19%. Uważać musisz również na podatek VAT. Przy wysokich zarobkach są to bardzo znaczące kwoty, które mogą zostać w Twojej „kieszeni”.

zobacz_wiecej

Moduł IV:Materiał edukacyjny ze szkolenia: Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych.

Sprawdzone, gotowe do natychmiastowego wykorzystania wzory umów z członkami zarządu, dostosowane do sytuacji typowych i nietypowych, w dodatku opatrzone obszernym komentarzem.
W dodatku są to wzory stosowane w codziennej praktyce. Ich autorem jest radca prawny Michał Koralewski.

W skład tego modułu wchodzą:

 • prezentacja w PowerPoint składająca się z 87 slajdów oraz
 • skrypt 58 stronicowy szczegółowo omawiający najważniejsze slajdy z prezentacji.

zobacz_wiecej

Moduł V: Wideo szkolenie „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.

Ważnym elementem szkolenia jest szczegółowe omówienie tematu:

„Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu – studium przypadku”.

Materiał składa się z 23 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 5 godzin i 28 minut bezcennej wiedzy.

Podczas szkolenia, autor – radca prawny Michał Koralewski, omawia najczęściej popełniane błędy przez członków zarządu.

Pokazuje przy jakich czynach i kiedy odpowiada się majątkiem osobistym, za co można zapłacić mandat a za co grzywnę, a kiedy można trafić do więzienia.

Zaraz za tym idzie omówienie czynności jakie należy podejmować, aby nie dopuścić do powyższych konsekwencji oraz jak należy prowadzić sprawy spółki, aby nigdy pokazywane problemy nie zaistniały.

Autor:

radca prawny Michał Koralewski – na co dzień współwłaściciel Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. oraz radca prawny Urzędu Skarbowego – od wielu lat doradza i prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego przedsiębiorcom, pracownikom spółek oraz Urzędowi Skarbowemu.

Wydawca, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego.

Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty).

zobacz_wiecej

Przykładowe strony z poradników

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych

 

 

Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu

 

 

Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu

 

 

Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu – wzory umów z komentarzem

 

 

Dzięki temu co przeczytasz, usłyszysz i zobaczysz, będziesz potrafić w sposób maksymalny chronić swoje interesy, a kluczowe decyzje, które będziesz podejmować będą zawsze świadome i bezpieczne dla Ciebie i Twojej spółki.

A najważniejsze jest to, że wszystko będziesz robić w oparciu o sprawdzone wzory i schematy, które otrzymasz z naszym kursem. Wystarczy tylko wypełnić interesujący Cię schemat.

Pełna wersja kursu pozwoli Ci świadomie sterować odpowiedzialnością, którą ponosisz oraz w legalny sposób zapewni Ci maksymalne wynagrodzenie.

Zamów pełną wersję kursu:

Jak zabezpieczyć prawa, zrealizować wszystkie obowiązki i zminimalizować odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych?

Ze szczególnym omówieniem zakresu umów wiążących zarząd ze spółką.

Cały kurs składa się z 5 modułów:

Moduł I Jako ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu Poradnik
Moduł II Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu Poradnik
Moduł III Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu – wzory umów z komentarzem Poradnik
Moduł IV Materiał edukacyjny ze szkolenia – Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Skrypt + prezentacja
Moduł V Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu – studium przypadków Wideo szkolenie

 

bezp_prezes
satysfakcja

Cena pełnej wersji PAKIETU: 397,00 zł

BANNER_KUP_PAKIET

Po kliknięciu w Button "Zamawiam" Zostaniesz przekierowany/a na stronę z płatnością za dany kurs. Gdzie będzie trzeba wybrać rodzaj płatności